Aktuality

Oživujeme klášter, oživujeme i zdi kláštera

Naši sponzoři nám pomáhají realizovat náš záměr oživit klášter. Je nám ctí jejich jmény oživovat na oplátku zdi kláštera. I Vy můžete přispět k tomu, aby v něm naši pacienti nalezli důstojné prožití svého posledního životního období. Info na: info@hkv-kl.cz

  

 

 

 

Návštěva Svatoanenských slavností v Žirči

O víkend jsme se zúčastnili Svatoanenských slavností v Žirči u Dvora Králové. Slavnosti již po patnácté pořádal Domov sv. Josefa, zatím jediné lůžkové zařízení u nás pro pacienty ve vysokém stádiu roztroušené sklerózy. Pro nás byla návštěva spojená s prohlídkou zařízení velmi cenná. Získané zkušenosti již promítneme do koncipování našeho lůžkového zařízení, které bude sloužit i pro tuto skupinu pacientů. Na prvém snímku jsou zachyceny naše kolegyně při sledování slavnostního otevření nové části bylinkové zahrady a na druhém snímku jsou nejvýznamnější činitelé, kteří se slavnostního přestřižení pásky zúčastnili.

             

 

 

 

 

 

 

 

Zvítězili jsme v soutěži ČSOB

Dnem 27.6. byla ukončena soutěž „ČSOB pomáhá regionům a dnes ČSOB zveřejnila oficielní výsledky (http://www.csobpomaharegionum.cz/ )

Naše společnost v ní získala neuvěřitelných 150.211 Kč (+50.000 příspěvek od ČSOB), což předčilo i naše nejtajnější přání, a umístnili jsme se tak jednoznačně nejen na prvém místě v rámci regionu, tj. Středočeského kraje, a to s více jak trojnásobným rozdílem v odstupu od druhého v pořadí, ale získali jsme největší částku i v rámci celé republiky, tj. mezi 56 soutěžícími. Velmi nás výsledek soutěže těší. Vnímáme ho jako odraz toho, co naše společnost dělá, jak je naše činnost hodnocena.

Současně tento výsledkem ukazuje i na naší vůli dovést věci, do nichž se pustíme, do úspěšného konce.

Velice všem, kteří nás v jakékoliv formě v soutěži podpořili, děkujeme. Jsme za to velmi vděční a je to pro nás závazek v našem dalším působení.“

Je nám však líto, že doposud nemáme k dispozici od ČSOB seznam dárců, abychom jim mohli alespoň poděkovat. Věříme, že v brzké době bude tato situace napravena.

 

 

 

 

Dodavatel Studie vybrán

Výběrové řízení na dodavatele „Studie rekonstrukce a přístavby kláštera ve Veltrusech pro účely lůžkového hospicového zařízení“ bylo ukončeno. Stal se jím uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou a s bohatou zkušeností s realizací zakázek v oblasti staveb shodného a obdobného charakteru. Smluvní vztah s vítězem na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu bude uzavřen v průběhu následujícího týdne. Na snímku hodnotící komise při hodnocení nabídek.

 

 

 

 

 

Soutěž ČSOB – náš Hospic vede

V soutěži „ČSOB pomáhá regionům“ náš Hospic průběžně vede v rámci regionu Středočeského kraje. V rámci celé ČR (z 56 soutěžících) jsme nyní na druhém místě. Děkujeme všem, kteří nám v soutěži pomohli a přispěli.

Podpoříte nás i po zbytek soutěže?

Výběrové řízení na dodavatele Studie rekonstrukce kláštera

V současné době je již v plném běhu výběrové řízení na dodavatele vypracování „Studie rekonstrukce a přístavby kláštera ve Veltrusech pro účely lůžkového hospicového zařízení“. Předpokládáme uzavření smluvního vztahu s vítězem cca v polovině června.

Pomozte nám v soutěži „ČSOB pomáhá regionům“

Hospic knížete Václava byl zařazen jako jeden ze čtyř finalistů do soutěže „ČSOB pomáhá regionům“, která bude probíhat do 27.6.2016 a v níž se soutěžící v rámci svého regionu umístí na prvém až čtvrtém místě dle získaných finančních prostředků od svých příznivců-podporovatelů. Dle pravidel soutěže bylo naší milou povinností natočit video, které nás má v této soutěži charakterizovat. Na video se můžete podívat zde: http://www.csobpomaharegionum.cz/projekty/stredocesky-kraj/2016031/domaci-hospic-dostupny-kazdemu.

Jak nám můžete v soutěži pomoci, a tak podpořit naší charitativní činnost?

Máte k tomu tyto možnosti:

  • Na výše uvedeném odkazu se můžete přes tlačítko „Výše vašeho příspěvku“ dostat k celkem osmi možnostem, jak přispět (uvedené podmínky však nebyly námi jako konečnými příjemci daru/příspěvku stanoveny);
  • Zaslat finanční podporu na sbírkový účet otevřený pro tento účel organizátorem soutěže, společností ČSOB:
    • Číslo účtu je: 1017777101/0300 s uvedením našeho variabilního symbolu: 20160601
    • Rozhodnete-li se Hospic knížete Václava podpořit tímto způsobem, prosíme ve zprávě pro příjemce platby uvést kontakt, abychom Vám mohli za Vaší pomoc poděkovat a případně zaslat potvrzení pro daňový odpočet
  • Zkopírovat si tuto aktualitu do svého mail systému a rozeslat ji dále na Vaše známé, rodinné příslušníky, spolupracovníky, kamarády,… , a je požádat též o další distribuci dle obdobného schématu
  • Sdílet tento příspěvek na Facebooku Hospice knížete Václava: https://www.facebook.com/hospicknizetevaclava

Budeme Vám velmi vděčni za jakoukoliv formu a rozsah Vaší podpory, která nám umožní pomáhat.

Děkujeme předem za Vaší laskavost.

Pustili jsme světlo do kláštera

Předzahrádka před klášterem byla za roky, co se o ní nikdo nestaral, zarostlá keři tak, že minimálně do přízemí nešlo téměř žádné světlo.

Rekonstrukce předzahrádky je prvním krůčkem na dlouhé cestě rekonstrukce samotného kláštera a další přístavby tak, aby mohl sloužit jako lůžkové hospicové zařízení. Na prvé fotce je zachycen stav před zahájením prací a na druhé stav po terénních úpravách, na něž bude navazovat výsadba nových dřevin.

    

 

 

 

 

 

 

 

Získali jsme dotaci na studii rekonstrukce kláštera

Od Středočeského kraje jsme získali dotaci na vypracování studie rekonstrukce a přístavby kláštera ve Veltrusech pro účely lůžkového hospicového zařízení. Jedná se o významnou částku, která nám umožní provést první krok k zahájení prací na tomto budoucím zařízení. Je to pro nás významná událost. Moc Středočeskému kraji děkujeme.

Stránky