Aktuality

Ohlédnutí za uplynulým rokem; poděkování všem našim příznivcům

Jaký byl rok 2018 pro náš Hospic? Svým způsobem obdobný jako roky předchozí, tj. v něčem jsme očekávání předčili, v něčem naopak.

Rozhodně se nám velmi dobře vedlo v oblasti ekonomické. Naše příjmy, které významně přesáhly hodnotu 1,5 mil. Kč, patřily v naší historii mezi druhé nejvyšší. Významnou měrou se na tom podílely i příjmy ze dvou soutěží (organizovaných ČSOB a společností GLOBUS), které jsme vyhráli. Ukazuje to pravděpodobně na dobré projekty, s nimiž jsme do soutěží šli, ale zejména pak na velkou podporu našich příznivců, za níž moc děkujeme.

Rozhodně za pozitivní aspekt v naší činnosti lze považovat i určitou„stabilizaci“ kláštera, a to v tom smyslu, že se jednak podařilo zastavit devastující útoky na klášter, kde vlastní útočníky známe, ale Polici se nepodařilo je usvědčit (a tušíme, kdo stojí za touto formou „dárcovství“) a současně při pozitivním ekonomickém vývoji jsme si mohli dovolit vložit do oprav kláštera prostředky, které zabránily jeho dalšímu technickému znehodnocování.

Ne pozitivně lze vnímat, že prvně v historii nám meziročně poklesl počet pacientů, a to v důsledku minimálního počtu přijatých pacientů v prvém pololetí. Naopak druhé pololetí bylo z tohoto pohledu velmi příznivé. Na pokles v prvém pololetí mohla mít vliv řada aspektů. Domníváme se, že jedním z nich bylo nereálné očekávání ve financování domácí hospicové péče a vznik agentur, které počítaly s tím, že tato činnost bude dobrý „business“, a které tak mohly „odčerpat“ určitý počet pacientů, ale jejich představy se posléze nenaplnily. Osobně doufám, že domácí hospicová péče (DHP) nikdy dobrý business nebude, to by jí totiž zahubilo. To, že reálné poskytování DHP v našem státě je zcela na druhém pólu přání populace umírat doma, není rozhodně způsobeno způsobem financování agentur, které DHP poskytují. O skutečných příčinách jsem připraven diskutovat na některé z našich besed, které plánujeme na rok 2019. Budou včas na našich webových stránkách v sekci „Aktuality“ avizovány.

Rád bych závěrem moc poděkoval všem našim příznivcům za podporu, která byla úžasná. Současně vyjadřuju přání, aby se co nejvíce snižovala disproporce mezi přáním a realitou umírat doma, a k tomu chceme přispět dle našich možností a sil.

V úctě Váš Luboš Kníže

Výhra v soutěži „Globus Lepší svět“ – děkujeme

Dnes byly zveřejněny výsledky soutěže „Globus Lepší svět“. Naše společnost s projektem „Technické zázemí pro pracovníky Hospice ve středisku Veltrusy, klášter“ zvítězila v rámci supermarketu Praha – Čakovice a získala tak 130 tis. Kč. Získané prostředky nás samozřejmě velmi těší. Mnohem více nás ale ještě těší obrovská podpora, která se dostala našemu projektu a dokázali jsme tak předčít i takového giganta jako je MammaHelp, jejichž činnosti si velmi vážíme.

Moc děkujeme všem, kteří jste nás po celou dobu klikáním podporovali, za Vaši důvěru. Ještě jednou: „DĚKUJEME PŘÁTELÉ“!

Prosba o Váš HLAS – hlasujte pro náš projekt!

Od 30.8.2018 je otevřeno hlasování v soutěži „Globus Lepší svět“, v níž celkem 45 finalistů v rámci 15 supermarketů GLOBUS v ČR soutěží se svým projektem vždy v rámci jednoho supermarketu, který mu teritoriálně přísluší. Pro každý supermarket jsou tak vybrány 3 finalisté, kteří soutěží o prvé až třetí místo. Prvé místo představuje výhru ve výši 130 tis. Kč, druhé 80 tis. Kč a třetí 50 tis. Kč. Výhry jsou rozdělené podle počtu získaných hlasů soutěžících při jednotlivých supermarketech. Hlasování poběží až do 30.9.2018 (23.59 hod.).

Projekt naší společnosti s názvem „Technické zázemí pro pracovníky Hospice ve středisku Veltrusy, klášter“ je zaměřen na vybudování zázemí pracovníků střediska Veltrusy, konkrétně toalet, sprch a kuchyňky. Jeho realizací budou vytvořeny nezbytné předpoklady pro zahájení činnosti střediska. Projekt je přiřazen k supermarketu GLOBUS Praha – Čakovice.

Rádi bychom Vás poprosili o podporu našeho projektu. Prosíme, hlasujte pro něj. Hlasujte pro něj, pokud možno každý den.

Hlasování probíhá on-line na adrese: www.globus.cz/o-globusu/spolecenska-odpovednost/lepsi-svet.html. Každý hlasující má právo hlasovat pouze jedenkrát denně, a to až do ukončení soutěže. Každý pokus o porušení tohoto pravidla má za následek vyloučení ze soutěže. Kontrola probíhá zejména potvrzením hlasování z uvedené mailové adresy hlasujícího. Detailní pravidla hlasování jsou uvedené v přiloženém souboru.

Moc děkujeme za Vaší podporu.

Přílohy: 
PDF icon globus_lepsi_svet_pravidla.pdf

Jsme zařazeni mezi finalisty programu „Globus Lepší svět“

Náš Hospic byl zařazen v rámci programu „Globus Lepší svět“ (www.globus.cz/lepsisvet) mezi 3 finalisty vztahující se teritoriálně k hypermarketu GLOBUS Praha Čakovice. Finalisté obdrží v závislosti na počtu získaných hlasů svých příznivců podle umístění: 3. místo – 50.000,- Kč; 2. místo – 80.000,- Kč; a první místo: 130.000,- Kč (v rámci tohoto programu rozdělí každý z 15 hypermarketů GLOBUS celkem 260 000 korun, tedy celkem pro 15 hypermarketů v ČR celkovou částku 3.900.000,- Kč).

Hlasování bude probíhat on-line na výše uvedené adrese v období od 30.8.2018 do 30.9.2018. Prosíme všechny naše přátele, příznivce a podporovatele o hlas pro náš projekt, který se vztahuje na revitalizaci části našeho objektu bývalého kláštera ve Veltrusech. Naším záměrem je vybudovat v tomto areálu lůžkové hospicové zařízení. Moc všem předem děkujeme za podporu.

Hledáme provozního správce kláštera

Hledáme SPRÁVCE pro provozní správu areálu bývalého kláštera ve Veltrusech. Tato role je obdobná roli kastelána na hradu. Pracovník v této pozici zajišťuje provoz a využívání areálu. Vhodné pro muže i ženu. Předpoklady – vysoké organizační a komunikační schopnosti, entuziasmus, kreativita, ekonomické myšlení a všeobecný přehled. K dispozici služební automobil. Předpoklady pro tuto funkci nám spolu se svým CV zasílejte na: info@hkv-kl.cz.

 

 

 

 

Hledáme technického správce kláštera

Hledáme SPRÁVCE pro technickou správu areálu bývalého kláštera ve Veltrusech. Vhodné zejména pro zájemce, kteří již nejsou ekonomicky aktivní (i pro partnerskou dvojici), ideálně „zasloužilého všeumělce“. Nabízíme možnost bydlení a prostor k farmaření. V případě zájmu nám prosím o sobě něco napište, nejlépe připojte profesní životopis a předpoklady pro tuto práci. Kontakt: info@hkv-kl.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabídka reklamy na plotě kláštera

Plot kláštera se rozrůstá o reklamu některých našich sponzorů. V případě zájmu o umístění Vaší reklamy na velmi frekventovaném místě u kruhového objezdu nás kontaktujte buď mailem na: info@hkv-kl.cz nebo na telefonu: 732 233 410.

 

 

 

 

Útok na web Hospice

V minulých dnech došlo k útoku na náš web a několik dní byl z důvodu obnovy a zabezpečení mimo provoz. Velmi se omlouváme všem, kteří v této době měli zájem naše webové stránky navštívit a nemohli se na ně přihlásit.

Co nadělily čarodějnice?

Při „Velkém rejdění čarodějnic“ jsme si užili hodně legrace. Zvlášť povedená byla soutěž, kde jejím cílem bylo, aby čarodějnice získala „lidskou dušičku“. V tom se skutečně všechny čarodějnice vyznamenaly, zejména když zajaly plné auto dušiček a přivedly je mezi účastníky této zábavy. Na snímku je zachyceno právě několik „zajatých civilistů“ spolu s vykonavatelkami zajetí.

 

 

 

 

Velké rejdění čarodějnic v klášteře

Na neděli 29.4.2018 jsme připravili nejen pro děti (věříme, že se v hojném počtu zapojí i dospělí) Velké rejdění čarodějnic v klášteře s několika soutěžemi a s výukou „létání“. Zahájení je od 16 hodin. Bližší informace jsou obsaženy v pozvánce a propozicích níže.

Věříme, že nám bude přát počasí a všichni si užijeme pohodové odpoledne a legraci s nadsázkou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránky