Aktuality

Jaký byl koncert sborů?

Ve spolupráci s Arciděkanstvím Kladno jsme pořádali dne 18.6.2019 v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladně koncert šesti sborů, v němž vystoupily Hornický pěvecký sbor Kladno, Ženský pěvecký sbor SMETANA Kladno, Soubor staré hudby Gemini musicales, La Folia Tuchoměřice, Smíšený pěvecký sbor Gaudium a Pěvecký sbor Smetana – Slovanka.

A jaký byl tento koncert? Dle ohlasů publika i účinkujících – ÚŽASNÝ. Vystoupení všech účinkujících bylo naprosto profesionální. Mimořádným výkonem se zaskvěl rovněž moderátor pořadu, pan Jan Polívka. Úchvatné bylo nastoupení sboru SMETANA – SLOVANKA, který prošel za vlastního zpěvu celou hlavní lodí až před oltář (na fotce níže).

Vyvrcholením koncertu byly dvě poslední skladby. V prvé z nich vystoupily společně dva sbory naproti sobě z postranních lodí – Smíšený pěvecký sbor Tuchoměřice a Smíšený pěvecký sbor SMETANA – SLOVANKA pod řízením sbormistra Jana Duška (sbor v jedné postranní lodi je na druhé fotce). ÚCHVATNÉ.

A poslední píseň – JEDNOU BUDEM DÁL, pak zpíval celý kostel. Ano, věříme, že „jednou budeme všichni dál…“.

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na koncert pěveckých sborů

Srdečně zveme na koncert pěveckých sborů, který pořádáme ve spolupráci s Arciděkanstvím Kladno. Koncert se koná dne 18.6.2019 od 19 hodin v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladně.

Vystoupí Hornický pěvecký sbor Kladno, Ženský pěvecký sbor SMETANA Kladno, Soubor staré hudby Gemini musicales, La Folia Tuchoměřice, Smíšený pěvecký sbor Gaudium a Pěvecký sbor Smetana – Slovanka.

Koncert se koná na podporu projektu Domov pro nevyléčitelně nemocné.

Přílohy: 
PDF icon pozvanka_koncert_sboru_20190618.pdf

Realizujeme projekt“DOMV PRO NEVYLÉČITELNĚ NEMOCNÉ“

Dnes byla spuštěna veřejná sbírka, kterou pro naší neziskovou společnost vypsal Nadační fond pomoci. Výtěžek sbírky je určen pro projekt DOMOV PRO NEVYLÉČITELNĚ NEMOCNÉ, který je prvým krokem rozsáhlého a po všech stránkách náročného projektu „Rekonstrukce a přístavby kláštera ve Veltrusech pro účely lůžkového hospicového zařízení“. Veškeré informace o dílčím projektu včetně možnosti jeho podpory naleznete na webové stránce Nadačního fondu: https://www.nfpomoci.cz/project/domov-pro-nevylecitelne-nemocne/

Podpořit nás můžete též sdílením na facebooku naší společnosti www.facebook.com/hospicknzetevaclava a nebo sdílením na facebooku NF u našeho projektu.

 

 

 

 

 

Besedy s občany

V tomto týdnu jsme realizovali dvě besedy s občany našeho kraje. Prvá byla v Dobřichovicích a druhá v Kněževsi na Rakovnicku.

Ač se v Kněževsi sešlo jen cca 15 účastníků, beseda byla plodná, zejména diskusí po jejím oficiálním ukončení.

Beseda v Dobřichovicích pořádaná ve spolupráci s místním Klubem seniorů, a jíž se zúčastnilo přes 30 diskutujících, byla pro náš Hospic svým způsobem zcela novou, protože jsme prvně vyzkoušeli koncept, pořádat besedu spolu s dalším subjektem. V tomto případě jsme na besedě spolupracovali s paní Ing. Habartovou, trenérkou paměti. Úvod patřil paní Habartové, která nám vytvořila pole pro navazující téma. Získali jsme tak zkušenost, nejenom že je takovýto koncept spolupráce možný, ale že je smysluplný a zvyšuje potenciál zájmu o besedu.

 

 

 

 

Už nás ani závěje nepřekvapí

V loňském roce jsme s projektem „Domácí hospicová péče - dostupná všude“ vyhráli v našem regionu soutěž „ČSOB pomáhá regionům“. Ze získaných prostředků jsme pořídili „čtyřkolku“ Mitsubishi ASX, abychom se za našimi pacienty dostali všude a za jakéhokoliv počasí. Moc našim dárcům a ČSOB děkujeme za pomoc, která nám umožní naší pomoc dále rozšiřovat.

                  

 

 

 

 

 

 

 

Ohlédnutí za uplynulým rokem; poděkování všem našim příznivcům

Jaký byl rok 2018 pro náš Hospic? Svým způsobem obdobný jako roky předchozí, tj. v něčem jsme očekávání předčili, v něčem naopak.

Rozhodně se nám velmi dobře vedlo v oblasti ekonomické. Naše příjmy, které významně přesáhly hodnotu 1,5 mil. Kč, patřily v naší historii mezi druhé nejvyšší. Významnou měrou se na tom podílely i příjmy ze dvou soutěží (organizovaných ČSOB a společností GLOBUS), které jsme vyhráli. Ukazuje to pravděpodobně na dobré projekty, s nimiž jsme do soutěží šli, ale zejména pak na velkou podporu našich příznivců, za níž moc děkujeme.

Rozhodně za pozitivní aspekt v naší činnosti lze považovat i určitou„stabilizaci“ kláštera, a to v tom smyslu, že se jednak podařilo zastavit devastující útoky na klášter, kde vlastní útočníky známe, ale Polici se nepodařilo je usvědčit (a tušíme, kdo stojí za touto formou „dárcovství“) a současně při pozitivním ekonomickém vývoji jsme si mohli dovolit vložit do oprav kláštera prostředky, které zabránily jeho dalšímu technickému znehodnocování.

Ne pozitivně lze vnímat, že prvně v historii nám meziročně poklesl počet pacientů, a to v důsledku minimálního počtu přijatých pacientů v prvém pololetí. Naopak druhé pololetí bylo z tohoto pohledu velmi příznivé. Na pokles v prvém pololetí mohla mít vliv řada aspektů. Domníváme se, že jedním z nich bylo nereálné očekávání ve financování domácí hospicové péče a vznik agentur, které počítaly s tím, že tato činnost bude dobrý „business“, a které tak mohly „odčerpat“ určitý počet pacientů, ale jejich představy se posléze nenaplnily. Osobně doufám, že domácí hospicová péče (DHP) nikdy dobrý business nebude, to by jí totiž zahubilo. To, že reálné poskytování DHP v našem státě je zcela na druhém pólu přání populace umírat doma, není rozhodně způsobeno způsobem financování agentur, které DHP poskytují. O skutečných příčinách jsem připraven diskutovat na některé z našich besed, které plánujeme na rok 2019. Budou včas na našich webových stránkách v sekci „Aktuality“ avizovány.

Rád bych závěrem moc poděkoval všem našim příznivcům za podporu, která byla úžasná. Současně vyjadřuju přání, aby se co nejvíce snižovala disproporce mezi přáním a realitou umírat doma, a k tomu chceme přispět dle našich možností a sil.

V úctě Váš Luboš Kníže

Výhra v soutěži „Globus Lepší svět“ – děkujeme

Dnes byly zveřejněny výsledky soutěže „Globus Lepší svět“. Naše společnost s projektem „Technické zázemí pro pracovníky Hospice ve středisku Veltrusy, klášter“ zvítězila v rámci supermarketu Praha – Čakovice a získala tak 130 tis. Kč. Získané prostředky nás samozřejmě velmi těší. Mnohem více nás ale ještě těší obrovská podpora, která se dostala našemu projektu a dokázali jsme tak předčít i takového giganta jako je MammaHelp, jejichž činnosti si velmi vážíme.

Moc děkujeme všem, kteří jste nás po celou dobu klikáním podporovali, za Vaši důvěru. Ještě jednou: „DĚKUJEME PŘÁTELÉ“!

Prosba o Váš HLAS – hlasujte pro náš projekt!

Od 30.8.2018 je otevřeno hlasování v soutěži „Globus Lepší svět“, v níž celkem 45 finalistů v rámci 15 supermarketů GLOBUS v ČR soutěží se svým projektem vždy v rámci jednoho supermarketu, který mu teritoriálně přísluší. Pro každý supermarket jsou tak vybrány 3 finalisté, kteří soutěží o prvé až třetí místo. Prvé místo představuje výhru ve výši 130 tis. Kč, druhé 80 tis. Kč a třetí 50 tis. Kč. Výhry jsou rozdělené podle počtu získaných hlasů soutěžících při jednotlivých supermarketech. Hlasování poběží až do 30.9.2018 (23.59 hod.).

Projekt naší společnosti s názvem „Technické zázemí pro pracovníky Hospice ve středisku Veltrusy, klášter“ je zaměřen na vybudování zázemí pracovníků střediska Veltrusy, konkrétně toalet, sprch a kuchyňky. Jeho realizací budou vytvořeny nezbytné předpoklady pro zahájení činnosti střediska. Projekt je přiřazen k supermarketu GLOBUS Praha – Čakovice.

Rádi bychom Vás poprosili o podporu našeho projektu. Prosíme, hlasujte pro něj. Hlasujte pro něj, pokud možno každý den.

Hlasování probíhá on-line na adrese: www.globus.cz/o-globusu/spolecenska-odpovednost/lepsi-svet.html. Každý hlasující má právo hlasovat pouze jedenkrát denně, a to až do ukončení soutěže. Každý pokus o porušení tohoto pravidla má za následek vyloučení ze soutěže. Kontrola probíhá zejména potvrzením hlasování z uvedené mailové adresy hlasujícího. Detailní pravidla hlasování jsou uvedené v přiloženém souboru.

Moc děkujeme za Vaší podporu.

Přílohy: 
PDF icon globus_lepsi_svet_pravidla.pdf

Jsme zařazeni mezi finalisty programu „Globus Lepší svět“

Náš Hospic byl zařazen v rámci programu „Globus Lepší svět“ (www.globus.cz/lepsisvet) mezi 3 finalisty vztahující se teritoriálně k hypermarketu GLOBUS Praha Čakovice. Finalisté obdrží v závislosti na počtu získaných hlasů svých příznivců podle umístění: 3. místo – 50.000,- Kč; 2. místo – 80.000,- Kč; a první místo: 130.000,- Kč (v rámci tohoto programu rozdělí každý z 15 hypermarketů GLOBUS celkem 260 000 korun, tedy celkem pro 15 hypermarketů v ČR celkovou částku 3.900.000,- Kč).

Hlasování bude probíhat on-line na výše uvedené adrese v období od 30.8.2018 do 30.9.2018. Prosíme všechny naše přátele, příznivce a podporovatele o hlas pro náš projekt, který se vztahuje na revitalizaci části našeho objektu bývalého kláštera ve Veltrusech. Naším záměrem je vybudovat v tomto areálu lůžkové hospicové zařízení. Moc všem předem děkujeme za podporu.

Stránky