Přijetí pacienta do péče na Praze-východ

Přijetím pacienta do péče v okrese Praha-východ jsme fakticky zahájili působení již i v této oblasti. Velice oceňujeme a vážíme si rozhodnutí rodiny dát přednost péče o pacienta v domácím prostředí s podporou našeho Hospice před péčí poskytované specializovanou jednotkou paliativní péče univerzitní klinikou v SRN.