Získali jsme dotaci na studii rekonstrukce kláštera

Od Středočeského kraje jsme získali dotaci na vypracování studie rekonstrukce a přístavby kláštera ve Veltrusech pro účely lůžkového hospicového zařízení. Jedná se o významnou částku, která nám umožní provést první krok k zahájení prací na tomto budoucím zařízení. Je to pro nás významná událost. Moc Středočeskému kraji děkujeme.