Nabídka práce pro zdravotně handicapovaného

Rádi bychom nabídli práci i vážně zdravotně handicapovanému. Náplní práce je Fundrsaing Management. Výkon činnosti předpokládáme z domova. Preferovali bychom jakékoliv místo na teritoriu našeho působení, tj. v západní části Středočeského kraje, není ale podmínkou. Teoreticky může být místo zcela libovolné. Činnost můžeme nabídnout na plný pracovní úvazek, případně částečný. Rozvržení pracovní doby si bude řídit pracovník sám.

Pro výkon činnosti je nezbytné mít možnost/schopnost komunikovat prostřednictvím elektronických médií, tj. mít přístup k mailu a webu. Uvítáme i možnost komunikace prostřednictvím mobilního telefonu, není však rovněž podmínkou. Tomuto by měl například vyhovět „vozíčkář“.

Nepředpokládáme předchozí praxi ve Fundraisng Managementu, ale uvítáme ji. Více bychom uvítali orientaci v oborech, které přímo souvisí s naší činností, tj. v sociální oblasti nebo ve zdravotnictví. Vysloveně bychom preferovali zaměření do oblasti psychologie nebo zájem o ní. Požadavek na stupeň vzdělání nedefinujeme, uvítáme co nejvyšší. K činnosti však postačí obyčejný „selský rozum“. Ohodnocení dle dohody na principu spokojenosti obou stran. Zahájení činnosti je možné neprodleně.

V případě zájmu o spolupráci s naší charitativní organizací postupujte dle doporučení v sekci „Práce v Hospici“.