Poděkování společnosti TEVA

Velice děkujeme společnosti TEVA za poskytnutí finančního daru ve výši 100 tis. Kč. Částka je určena na spolufinancování nákupu automobilu pro převoz polohovacích lůžek.