Financování hospice

Lůžkový hospic oproti domácí hospicové péče je na tom u nás z pohledu financování provozní činnosti o poznání lépe. Tato forma hospicové péče je částečně zdravotními pojišťovnami hrazena. Její výše však dosahuje v průměru cca 50% nákladů na lůžko.

Zbylé náklady musí lůžkový hospic stejně tak jako hospic domácí pokrýt z dotací, darů, grantů, příjmů od pacientů, případně z výnosů z doplňkové činnosti, přičemž roční náklady hospice s kapacitou cca 30 pacientů, která je u nás nejobvyklejší, se pohybuje ve výši cca 25 mil. Kč.