Jaký byl rok 2013 pro Hospic?

Právě uplynulý rok 2013 byl pro náš Hospic rokem velice významným. Byl druhým rokem naší existence a zatímco v  roce prvém (2012) se společnost připravovala na poskytování domácí hospicové péče, byl rok 2013 prvým, v níž jsme jí reálně začali poskytovat. V průběhu roku jsme péči poskytli celkem 12 pacientům/klientům, získali jsme tak prvé cenné praktické zkušenosti a začali naplňovat naše poslání.

V průběhu tohoto období se nám potvrdilo několik jevů, které jsme tušili a předpokládali.

V prvé řadě jsou to velmi omezené možnosti rodin pečovat o své blízké, u nichž je diagnostikován terminální stav a kteří by chtěli svoji poslední životní etapu prožít doma, ve svém známém prostředí, mezi svými nejbližšími. V tomto směru jsou naše možnosti, jak pomoci situaci zlepšit, omezené a především časově vzdálené.

Další jev, který se nám potvrdil a který má negativní vliv na rozšiřování hospicové péče, je malé povědomí o ní. Významná část populace o její existenci a možnostech vůbec neví a nebo jí zaměňuje za jiné druhy a formy zdravotní a sociální péče. V tomto směru je v našich možnostech napomáhat osvětě a v průběhu roku 2013 jsme na téma hospicové péče uspořádali celkem 13 přednášek a besed s občany, kterých se zúčastnilo cca na 250 posluchačů. Na tomto poli jsme působili i prostřednictvím médií – v rakovnickém týdeníku Raport a v TV Kralupy.

Během minulého roku jsme začali částečně naplňovat i náš střednědobý cíl, kterým je rozšíření našeho působení při poskytování domácí hospicové péče na celé teritorium Středočeského kraje západně od Prahy. Založením poboček v Rakovníku a v Kralupech nad Vltavou můžeme v současné době poskytovat domácí hospicovou péče již v pěti okresech našeho kraje.

Hospici se dařilo v roce minulém stejně jako v předchozím období rovněž ekonomicky. Ač naše provozní náklady již značně narostly a současně jsme i významně investovali, bylo naše hospodaření přebytkové.

V roce letošním pak chceme naši péči nejen dále teritoriálně rozšiřovat, ale budeme hledat i cesty, jak pomoci těm pacientům, kteří naši péči potřebují, ale nemají pro ní vytvořené potřebné předpoklady.