Rozšíření spektra diagnóz pacientů

Přijetím pacienta s Alzheimerovou chorobou (provázenou současně i Parkinsonským syndromem) jsme rozšířili spektrum diagnóz u pacientů v naší péči. Doposud jsme domácí hospicovou péči poskytovali pouze pacientům s onkologickým onemocněním.

Získání zkušeností v péči o tohoto pacienta je prvým krokem v naší strategii, kterou chceme realizovat ve střednědobém/dlouhodobém horizontu, a to poskytovat péči pacientům s Alzheimerovou nemocí, nikoliv však jen v terminálním stavu.