Založení společnosti

Dne 21.9.2011 byla podepsána zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Hospic knížete Václava, o.p.s.