Studie budoucího lůžkového hospicové zařízení

Středočeský kraj poskytl naší společnosti dotaci na vypracování Studie rekonstrukce a přístavby kláštera ve Veltrusech pro účely lůžkového hospicového hospicového zařízení.

Studie byla ukončena. Na jejím základě vznikne v areálu bývalého kláštera zařízení, které bude sloužit pro celkem čtyři skupiny nevyléčitelně nemocných, konkrétně pro klasické hospicové pacienty v terminálním stavu, dále pacienty ve vysokém stádiu roztroušené sklerózy, pacienty dlouhodobě a trvale upoutané pouze na lůžko (bez rozdílu diagnózy) a pacienty s Alzheimerovou demencí. Celková kapacita zařízení bude 110 lůžek cca rovnoměrně rozdělených pro jednotlivé skupiny pacientů.

Nejvyšší podlaží bude současně sloužit pro byty zaměstnanců. Zahrada areálu bude určena k odpočinku nejen pro samotné pacienty, ale bude trvale otevřena i pro veřejnost a zejména děti zde najdou odpočinkové možnosti včetně prohlídky PIDI ZOO.

Na následujících snímcích přibližujeme budoucí charakter areálu. Na prvém je celkový pohled na areál, druhý snímek představuje nádvoří a poslední snímek je panorama nové budovy v zákresu do krajiny.

 

 

 

 

Celkový pohled na areál

 

 

 

 

 

Pohled na nádvoří

 

 

 

 

Zákres panoramtu do krajiny