Oslava 5. výročí Hospice

V minulých dnech jsme slavili 5. výročí od založení našeho Hospice. Všechny strategické záměry, které jsme si na začátku naší činnosti stanovili, se nám podařily naplnit nebo je naplňujeme. Za nejdůležitější považujeme poskytování domácí hospicové péče téměř na celém teritoriu západní části Středočeského kraje (doposud jsme působili v 6 okresech v této oblasti). Podařil se nám udělat i krok, s nímž jsme ani v tak krátkém čase nepočítali, a to získání objektu pro lůžkové hospicové zařízení, kterým je areál bývalého kláštera ve Veltrusech. V současné době již probíhá Studie stavby.

Samotná oslava byla určena pro naše spolupracovníky, členy orgánů společnosti a rodinné příslušníky. Kromě slavnostní atmosféry nechyběla ani atmosféra soutěživá, o níž se postaraly naše děti. Konkrétně se soutěžilo o nejrychlejší složení nejmenších stavebnic LEGA a výhry byly opět LEGO, ale ve větším vydání. Soutěžili 2 muži a jedna slečna. Samozřejmě se projevila mužská zručnost a zkušenost. Příště ale budeme muset uspořádat soutěž k etiketě, aby i mladí gentlemani dostali do povědomí, jak se chovat k dámě :-) . Na obrázku je zachycena příprava na odstartování soutěže.