Dodavatel Studie vybrán

Výběrové řízení na dodavatele „Studie rekonstrukce a přístavby kláštera ve Veltrusech pro účely lůžkového hospicového zařízení“ bylo ukončeno. Stal se jím uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou a s bohatou zkušeností s realizací zakázek v oblasti staveb shodného a obdobného charakteru. Smluvní vztah s vítězem na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu bude uzavřen v průběhu následujícího týdne. Na snímku hodnotící komise při hodnocení nabídek.