Pomozte nám v soutěži „ČSOB pomáhá regionům“

Hospic knížete Václava byl zařazen jako jeden ze čtyř finalistů do soutěže „ČSOB pomáhá regionům“, která bude probíhat do 27.6.2016 a v níž se soutěžící v rámci svého regionu umístí na prvém až čtvrtém místě dle získaných finančních prostředků od svých příznivců-podporovatelů. Dle pravidel soutěže bylo naší milou povinností natočit video, které nás má v této soutěži charakterizovat. Na video se můžete podívat zde: http://www.csobpomaharegionum.cz/projekty/stredocesky-kraj/2016031/domaci-hospic-dostupny-kazdemu.

Jak nám můžete v soutěži pomoci, a tak podpořit naší charitativní činnost?

Máte k tomu tyto možnosti:

  • Na výše uvedeném odkazu se můžete přes tlačítko „Výše vašeho příspěvku“ dostat k celkem osmi možnostem, jak přispět (uvedené podmínky však nebyly námi jako konečnými příjemci daru/příspěvku stanoveny);
  • Zaslat finanční podporu na sbírkový účet otevřený pro tento účel organizátorem soutěže, společností ČSOB:
    • Číslo účtu je: 1017777101/0300 s uvedením našeho variabilního symbolu: 20160601
    • Rozhodnete-li se Hospic knížete Václava podpořit tímto způsobem, prosíme ve zprávě pro příjemce platby uvést kontakt, abychom Vám mohli za Vaší pomoc poděkovat a případně zaslat potvrzení pro daňový odpočet
  • Zkopírovat si tuto aktualitu do svého mail systému a rozeslat ji dále na Vaše známé, rodinné příslušníky, spolupracovníky, kamarády,… , a je požádat též o další distribuci dle obdobného schématu
  • Sdílet tento příspěvek na Facebooku Hospice knížete Václava: https://www.facebook.com/hospicknizetevaclava

Budeme Vám velmi vděčni za jakoukoliv formu a rozsah Vaší podpory, která nám umožní pomáhat.

Děkujeme předem za Vaší laskavost.