Poděkování Nadaci KB

Velmi nás těší, že jsme byli vybráni Nadací Komerční banky - Jistota mezi třemi poskytovateli hospicové péče, kterým Nadace poskytnula podporu. Finanční dar ve výši 80 tis. Kč bude určen na krytí osobních nákladů zdravotních sester.