Nedostatečné pokrytí Středočeského kraje domácí hospicovou péčí

O nedostatečném pokrytí Středočeského kraje domácí hospicovou péčí nás stále častěji utvrzují požadavky na přijetí pacientů do péče v oblastech, kde dosud nemáme vybudované kapacity, kde v současné době nepůsobíme. Přesto je naší snahou požadavky i v takovýchto případech pokrýt. Posledním příkladem, který pro nás znamenal značnou organizační náročnost, bylo přijetí pacienta na Kolínsku, v místě vzdáleném 90 km od sídla společnosti.