Nárůst počtu pacientů

Již od začátku letošního roku zaznamenává náš Hospic významný nárůst počtu pacientů v péči, který se proti loňskému roku zvýšil několikanásobně. Přičítáme tento jev zejména osvětě o naší činnosti a hospicové péči, které jsme věnovali zejména ve druhé polovině loňského roku hodně úsilí.