Rozšiřování teritoriálního působení

Přijetím pacienta z Říčan do péče jsme rozšířili naše teritoriální působení i na východní oblast Středočeského kraje.