Aktuality

HLEDÁME

Hledáme k podnájmu:

  • kancelářské prostory; minimálně 3 místnosti o celkové výměře alespoň 40m2 se sociálním zázemím
  • suchý a čistý prostor pro uskladnění kompenzačních pomůcek; minimálně 15m2  
  • byt pro zaměstnance; 1+1 (k.k.), případně 2+1 (k.k.)

Přípravujeme

Benefiční koncert

Ve spolupráci s Arciděkanstvím Kladno pořádáme dne 4.října 2012 benefiční koncert duchovní hudby "Sbory zpívají pro Hospic". Koncert se bude konat od 19 hodin v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladně. Srdečně Vás na koncert zveme.
 

Přednášku Hospicová péče

Ve spolupráci se Středočeskou  vědeckou knihovnou v Kladně pořádáme dne 19.září 2012 přednášku MUDr. Terezy Dvořákové, zakladatelky hospice v Čerčanech, na téma Hospicová péče. Přednáška se bude konat od 17 hodin ve studovně knihovny.

 

Přílohy: 
PDF icon Pozvánka na koncert zde:Microsoft Office document icon Pozvánka na přednášku zde:

Registrace zdravotních služeb

S účinností od 15.8.2012 bylo Krajským úřadem Středočeského kraje Hospici knížete Václava, o.p.s. uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oborech domácí zdravotní péče:

  • paliativní
  • ošetřovatelské
  • léčebně rehabilitační

Oprávnění je uděleno pro zdravotní péči poskytovanou ve vlastním sociálním prostředí pacienta.

Zahájení poskytování sociálních služeb

Dne 13.7.2012 jsme zahájili poskytování sociálních služeb, konkrétně Odborného sociálního poradenství a Odlehčovacích služeb. Více informací k těmto službám je uvedeno v sekcích Hospicová poradna a Odlehčovací služby.

Příspěvek na vybavení půjčovny

Dne 29.5.2012 jsme obdrželi významný příspěvek ve výši 50.000,- Kč od Nadačního fondu Veolia na vybavení půjčovny kompenzačních pomůcek.

Registrace sociálních služeb

Dne 21.5.2012 získala společnost registraci k poskytování sociálních služeb, a to:

  • Odborného sociálního poradenství
  • Odlehčovacích služeb

Zahájení veřejné sbírky

Dne 27.3.2012 byla zahájena veřejná sbírka za účelem získání finančních prostředků na provoz domácího hospice. Číslo sbírkového účtu je: 2317445349/0800.

Zahájení činnosti

Dnem 13.10.2011 zahájil Hospic knížete Václava, o.p.s. faktickou činnost. Naším prvým dílčím úkolem je získat statut nestátního zdravotnického zařízení pro vymezený předmět činnosti hospice jako předpokladu k zahájení vlastního poskytování jeho služeb.

Registrace společnosti

Dne 12.10.2011 byla obecně prospěšná společnost Hospic knížete Václava, o.p.s. zaregistrována v rejstříku obecně prospěšných společností. Tímto dnem společnost vznikla jako právní subjekt.

Stránky