Aktuality

Přijetí prvého pacienta do péče

Dne 4.10.2012 přijal Hospic knížete Václava prvého pacienta, jemuž je poskytována komplexní domácí hospicová péče. Jedná se o pacienta, u něhož dochází k postupnému selhávání důležitých životních funkcí.

Zdravotní péči zajišťuje kvalitní tým třech zdravotních sester a do týmu je také integrován praktický ošetřující lékař našeho pacienta.

Po propuštění pacienta do domácího prostředí je pro podporu jeho dýchání zajištěn kyslíkový koncentrátor.
 

Benefiční koncert

Dne 4. října 2012 jsme uspořádali ve spolupráci s Arciděkanstvím Kladno benefiční koncert duchovní hudby "Sbory zpívají pro Hospic", při němž se publiku v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladně představilo celkem sedm pěveckých sborů z Kladna a vystřídalo se při něm cca na 200 účinkujících. Koncertem provázel pan Jaroslav Slánský. Na závěr zazpívala ředitelka Hospice Lucia Velesová tradicionál Jednou budem dál, čímž symbolicky navázala na účel koncertu, který se konal u příležitosti zahájení poskytování komplexní hospicové péče. Této ojedinělé události se zúčastnilo cca na 400 posluchačů.


 

Přílohy: 
Image icon Zahájení_koncertu.JPGImage icon První_vystupující_Sluníčko.JPGImage icon Vystoupení_posledního_sboru.JPGImage icon Ukončení_koncertu.JPG

Přednáška na téma Hospicová péče

Dne 19. září proběhla v prostorách Středočeské vědecké knihovny v Kladně přednáška na téma Hospicová péče. Jejím přednášejícím byla MUDr. Tereza Dvořáková, jedna z nejvýraznějších osobností hospicového hnutí v ČR.

O poutavém tématu přednášky a formě, jakou byla vedena, svědčí fakt, že předpokládaný časový rozsah cca 90 minut, který byl pro ní vymezen, byl překročen o více jak 60 minut. Přednášku si přišlo nejen vyslechnout, ale i diskutovat na toto téma na cca 50 posluchačů.


 

Přílohy: 
Image icon Přednášející.JPGImage icon Posluchači.JPG

HLEDÁME

Hledáme k podnájmu:

  • kancelářské prostory; minimálně 3 místnosti o celkové výměře alespoň 40m2 se sociálním zázemím
  • suchý a čistý prostor pro uskladnění kompenzačních pomůcek; minimálně 15m2  
  • byt pro zaměstnance; 1+1 (k.k.), případně 2+1 (k.k.)

Přípravujeme

Benefiční koncert

Ve spolupráci s Arciděkanstvím Kladno pořádáme dne 4.října 2012 benefiční koncert duchovní hudby "Sbory zpívají pro Hospic". Koncert se bude konat od 19 hodin v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladně. Srdečně Vás na koncert zveme.
 

Přednášku Hospicová péče

Ve spolupráci se Středočeskou  vědeckou knihovnou v Kladně pořádáme dne 19.září 2012 přednášku MUDr. Terezy Dvořákové, zakladatelky hospice v Čerčanech, na téma Hospicová péče. Přednáška se bude konat od 17 hodin ve studovně knihovny.

 

Přílohy: 
PDF icon Pozvánka na koncert zde:Microsoft Office document icon Pozvánka na přednášku zde:

Registrace zdravotních služeb

S účinností od 15.8.2012 bylo Krajským úřadem Středočeského kraje Hospici knížete Václava, o.p.s. uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oborech domácí zdravotní péče:

  • paliativní
  • ošetřovatelské
  • léčebně rehabilitační

Oprávnění je uděleno pro zdravotní péči poskytovanou ve vlastním sociálním prostředí pacienta.

Zahájení poskytování sociálních služeb

Dne 13.7.2012 jsme zahájili poskytování sociálních služeb, konkrétně Odborného sociálního poradenství a Odlehčovacích služeb. Více informací k těmto službám je uvedeno v sekcích Hospicová poradna a Odlehčovací služby.

Příspěvek na vybavení půjčovny

Dne 29.5.2012 jsme obdrželi významný příspěvek ve výši 50.000,- Kč od Nadačního fondu Veolia na vybavení půjčovny kompenzačních pomůcek.

Registrace sociálních služeb

Dne 21.5.2012 získala společnost registraci k poskytování sociálních služeb, a to:

  • Odborného sociálního poradenství
  • Odlehčovacích služeb

Stránky